Kategoria: Gospodarka (analizy, prognozy, ekspertyzy)

Zagraniczne zagrożenia dla budżetu państwa i polskich firm

ekonomia-normatywna

Zajrzyjmy ekonomii głęboko w oczy. Czyli oszustwo usankcjonowane prawem.

kot-kw

Treścią poniższych broszurek jest wykład dotyczący współczesnej ekonomii, jej absurdów i sposobów na ich wyeliminowanie. Temat z pozoru skomplikowany Autorki tekstów przedstawiły w sposób jasny i zrozumiały dla każdego, od profesorów ekonomii po licealistów.

Grupa Nowa Synergia – program naprawczy dla gospodarki

nowasarmacja

Opisując w Tezach Programowych proponowane zmiany używamy podziału gospodarki wg. własności i znaczenia. Jest to konieczne dla proponowanych przez nas zmian, z modelu ‘gospodarki rynkowej zależnej’ na ‘gospodarkę rynkową koordynowaną’. Podstawową różnicą w tych modelach jest przyznane Państwu roli koordynatora w kierowaniu gospodarką zgodnie z uchwaloną strategią rozwoju, w której każdy sektor ma swoją drogę rozwoju. W dziale Gospodarka omawiamy także tematy, które mają duży wpływ na rozwój całej gospodarki jak rola powszechnego samorządu gospodarczego czy stosowania ‘synergetyki’ przydatnej do modelowania rozwoju wielogałęziowego. Zwracamy uwagę na ważny element wspomagający rozwój naszej gospodarki /u nas zupełnie systemowo niepraktykowany/ jakim jest stosowanie patriotyzmu gospodarczego w działaniu polegającym na powszechnym preferowaniu na rynku polskich produktów i firm.

Grupa Nowa Synergia/Nowa Sarmacja – prężny związek patriotów dążących do prawdziwych zmian!

nowasarmacja

W artykule zostały zebrane informacje na temat organizacji Nowa Sarmacja, skupiającej aktywnych Polaków w Kraju i za granicą, którzy mają na względzie dobro Ojczyzny i widzą potrzebę daleko idących zmian w ustroju i organizacji Rzeczpospolitej (cele oraz pomysły na ich realizację są bardzo zbieżne z celami NISSu) . Warto przeczytać i rozpowszechniać.

 

 

Więcej na stronie: www.szlachetni.org

Trump a niepodległość Polski

1trump-14

Wynik referendum w sprawie Brexitu i ostatnich wyborów w USA mogą doprowadzić do poważnego przetasowania geopolitycznego w Europie. Ich skutkiem zdaje się być wycofanie się Anglosasów z naszego regionu. Oznacza to faktyczne zakończenie układu polityczno-wojskowego powstałego po II WŚ. Nie ulega wątpliwości, że nowy układ może być atrakcyjny i pożądany przede wszystkich przez Niemców.

Banki komunalne testem wiarygodności władzy

bank

Utworzenie banków komunalnych we wszystkich województwach (tak, żeby ich działalnością pokryć cały kraj) da sposobność skorzystania z dopuszczalnej przez obecny system prawny kreacji pieniądza kredytowego w stosunku do funduszy własnych w proporcji 10 – 12 do 1 (…). Oznacza to, że polskie samorządy będą mogły kreować potrzebny pieniądz same bez płacenia haraczu zagranicznym bankom, które transferują zyski za granicę.

Premier Morawiecki w klubie Ronina

Morawiecki4

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych zadał Premierowi M. Morawieckiemu następujące pytania:

  1. Czy rząd ma plan rozwiązania problemu 7 milionów Polaków mających postępowania komornicze?
  2. Jak rząd chce repolonizować banki?
  3. Czy jest plan zmiany architektury finansowania projektów rządowych przez przywrócenie NBP prawa emisji suwerennego pieniądza,  t.j. przez przywrócenie konstytucyjnej roli NBP wynikającej z art. 227 Konstytucji, a złamanej aktem niższego rzędu, czyli art. 4 Ustawy o NBP, co ograniczyło rolę NBP, do emisji tylko znaków pieniężnych, co stanowi zaledwie 13% pieniądza funkcjonującego w polskiej gospodarce.  Zobacz odpowiedz Premiera. (1 g. 08 min. 40 sek.)

 

Podatek transakcyjny a finansowe kasyno

Podatek transakcyjny

Podatek transakcyjny, byłby technicznie dużo prostszy niż obecny system podatkowy. Od każdej transakcji elektronicznej, w szczególności tych z karty kredytowej, byłoby odjęte 0,2 % kwoty transakcji. Włączenie transakcji walutowych pozwoliłoby ustalić ten podatek na jeszcze niższym poziomie. To nie byłby dodatkowy podatek, ale raczej alternatywa czy zastąpienie całego systemu podatkowego.

Niemcy zawdzięczają swoją gospodarczą pozycję korupcji

Niemcy korupcja

Niemcy zajmują trzecie miejsce w rankingu krajów najbardziej korumpujących na zagranicznych rynkach. W 2011 roku liczba przestępstw korupcyjnych w sektorze prywatnym w tym kraju wzrosła o co najmniej 29 proc. 

1,012 total views, 1 views today

Suwerenność podatkowa państwa

Podatki3

Deklaracja Zasad ONZ z 1970 r. m.in stanowi: „Żadne państwo czy grupa państw nie ma prawa ingerować, w (…) sprawy któregokolwiek innego państwa. W konsekwencji (…) próby zagrożenia podmiotowości państwa bądź jego politycznych, gospodarczych i kulturalnych elementów, stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego. (…)”.